Pages

Introduction

Hello and Good Day Everybody !
I am a new teacher in the school named Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bendahara. This school is situated in Jasin, Melaka.
I am accepted to be one of the Guru Sandaran Terlatih (GST) here. There are 10 of us, my batch joined the schools in 27th June 2011.
In this blog, I share with you my experience and great things that are happening to me in the school.
There are also notes and things for good English class usages, so feel free to browse them whenever there are gaps between classes.
My mentor here is Hajjah Zaorah and she has been guiding me to be a better English teacher.
Thank you !
.
In this blog, I have uploaded
Literature lesson plans for form 4 and 5
working papers, reports after programmes, yearly uniform body reports, weekly reports, sponsorship letters, sample of memos and thank you notes, short stories and others.Happy teaching, teachers !
Here is a good link to English Materials:

http://www.ppdjasin.edu.my/unitakademik/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54

Pengikutku, Sila jadi pengikut untuk blogs saya !

Sunday, August 14, 2011

Contoh Buku Log untuk semua guru baharu KPM.


1
2

Jun
27-31 Jun 2011
3
Bidang
PENDAFTARAN DAN ORIENTASI JPN MELAKA
4
Aspek
Taklimat penempatan Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) yang telah tamat mengikuti Kursus Pendidikan Lepasan Ijazah (KPLI).
5
Objektif
Pada akhir orientasi, guru dapat:

1.     Pengenalan guru GSST baru kepada sejarah dan pentadbiran JPN Melaka.
2. Persiapan guru GSST baru untuk memulakan perkhidmatan mereka di  
    sekolah masing-masing.
3. Pendedahan guru GSST baru kepada budaya dan persekitaran kerja di
    sekolah.
6
Aktiviti
1.      Pendaftaran di SMK  Bukit Baru pada pukul 8.00 pagi.
2.     Taklimat penempatan dan perkhidmatan GSST.
3.     Taklimat dijalankan oleh ketua sektor sekolah menengah, Encik Abdull Aziz
4.  Penyerahan surat tawaran penempatan GSST kepada guru-guru baru.

5.  Melapor diri di SMK Datuk Bendahara, Jasin, Melaka pada pukul 2.30
     petang dan menguruskan urusan-urusan yang diperlukan semasa
     melapor diri.
7
Penilaian
Sesi pendaftaran di SMK Datuk Bendahara telah berjalan dengan lancar.  Selepas mendapat surat penempatan, semua guru GSST diminta melapor diri di sekolah masing-masing pada hari yang sama.
8
Rumusan
Taklimat yang diberikan berkaitan dengan cabaran yang bakal dihadapi oleh guru GSST di sekolah.  Selain itu, maklumat tentang elaun bulanan serta tuntutan yang boleh dilakukan jika melaksanakan tugas luar sekolah. Akhir sekali, pihak PPD menekankan prosedur untuk melapor diri di sekolah serta dokumen-dokumen yang perlu diisi selepas melapor diri di sekolah.


____________________                                                               _________________
(Tandatangan Guru)                                                                     (Tandatangan Guru Pembimbing)Bil
Kandungan Orientasi
Cadangan Pelaksanaan


27 Jun 2011-31 Jun 2011

1.
Sesi Perkenalan dengan komuniti sekolah


Objektif:

1. Memupuk semangat kekeluargaan dengan warga sekolah SMK
Datuk Bendahara.
2. Memahami etika perguruan yang perlu ada dalam diri setiap
guru.
3. Menjalankan tugas sebagai guru dengan penuh dedikasi.

Aktiviti:
1. Guru baharu bertemu dengan Pengetua, Tuan Haji Rosti bin     dan beliau kemudiannya memperkenalkan guru baharu kepada Guru Penolong Kanan1, Puan Hajjah Faijah bte Salleh untuk sesi taklimat.
2 Puan Hajjah Faijah memberikan penerangan tentang situasi di sekolah dan senarai warga sekolah seperti bilangan guru, kakitangan sokongan dan jumlah pelajar.
3 Puan Hajjah Faijah meminta guru baru untuk menyediakan maklumat peribadi yang diperlukan oleh sekolah untuk dimasukkan kedalam system HRMIS.
4. Guru dibawa ke bilik guru lelaki, dan dapat menyesuaikan diri dengan warga sekolah dan guru-guru senior berasa gembira dengan kehadiran guru baru dan mengalu-alukan kedatangan guru baru.

Rumusan:
Sesi taklimat berjalan dengan lancar.


Kandungan Orientasi
Cadangan Pelaksanaan
2.
Visi,  Misi dan Matlamat sekolah
Objektif:
1  Pendedahan tentang visi dan misi sekolah.
2  Memberikan maklum balas tentang kefahaman visi dan misi 
sekolah.
Aktiviti:
1  Membuat lawatan dalam sekolah.
2  Membaca dan memahami visi dan misi sekolah.
3  Penerangan ringkas tentang visi dan misi sekolah.
Rumusan:
Pendedahan mengenai visi dan misi sekolah dapat memberi kefahaman kepada guru akan hala tuju dan matlamat sekolah, seterusnya bersedia untuk menjalankan tugas bagi merealisasikan visi dan misi sekolah.
Visi:
Sekolah Menengah Datuk Bendahara kearah Sekolah Berkualiti di Daerah Jasin menjelang tahun 2013.
Misi:
Memberi pendidikan terbaik bagi melahirkan modal insan cemerlang berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara.
Matlamat:
1. Melahirkan warganegara berilmu pengetahuan dan berakhlak           
    mulia.
2. Mampu meneruskan tradisi Negara dan mengamalkan budaya
    cemerlang.
3. Melahirkan warganegara yang bersyukur dan berterima kasih.
4. Bersemangat patriotik dan menjaga kemakmuran Negara.
3.
Mengenali persekitaran sekolah
Objektif:
1. Membolehkan guru-guru baru mengenali persekitaran sekolah
dengan lebih baik.
2. Guru-guru baru dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran
sekolah yang baru, mengenali lokasi-lokasi organisasi sekolah
dan pelajar.

Aktiviti:
1.  Membuat lawatan dalam sekolah.
2. Guru-guru baru mencari lokasi-lokasi tertentu di sekolah.
3.  Penerangan ringkas tentang budaya sekolah.

Rumusan:
Melalui aktiviti ini, guru dapat mengetahui persekitaran sekolah, kemudahan-kemudahan yang tersedia untuk kegunaan guru-guru dan pelajar semua.


4.
Persediaan mengajar dan pedagogi
Objektif:
  1. Mengetahui dengan lebih jelas hal-hal berkaitan dengan
    bidang tugas.
2  Mengetahui cara pengendalian kelas yang berkesan.

Aktiviti
1  Taklimat diberikan oleh guru senior yang               
    dimulakan dengan sesi suai kepada guru-
guru baharu
2  Penerangan tentang GKMP serta guru-guru yang terlibat.
3  Penerangan tentang proses pengendalian serta pengawalan kelas 
yang baik.

Rumusan:
Pendedahan dan makluman dapat memberikan penjelasan lebih khusus berkaitan bidang tugas dan pengendalian kelas.
5.
Rancangan Pelajaran Harian dan Rancangan Pelajaran Tahunan
Objektif:
1  Pendedahan tentang strategi pengajaran dan pembelajaran
2  Membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran
dan pembelajaran secara berkesan
Aktiviti:
1  Penerangan oleh guru senior mengenai Rancangan Pelajaran Harian dan Rancangan Pelajaran Tahunan
2  Mengumpul bahan dengan mengakses maklumat
3  Perbincangan tentang strategi pengajaran yang berkesan
Rumusan:
Melalui aktiviti ini, guru mendapat pendedahan dan makluman serta penjelasan lebih khusus berkaitan bidang tugas dan strategi pengajaran yang berkesan.
1. Guru diminta untuk menyediakan Rancangan Pelajaran Harian            sebelum memasuki kelas untuk mengajar manakala Rancangan Tahunan mestilah disediakan oleh guru tersebut berdasarkan kelas yang diajar. Sebagai contoh, Rancangan Pelajaran Tahunan bagi Kelas 2A, B, C, D adalah berbeza dengan Kelas 2E, F, dan G. Ini adalah penting bagi memastikan pelajar yang mempunyai kemahiran belajar yang berbeza ini mendapat pembelajaran yang maksimum.
6.

Pengurusan Buku Rekod Mengajar
Objektif:

1  Memahami proses penyediaan Buku Rekod Mengajar
2  Melengkapkan butir-butir dalam Buku Rekod Mengajar


Aktiviti:
1  Penerangan tentang penyediaan Buku Rekod Mengajar serta
    kandungan yang diperlukan.
2  Melengkapkan butir-butir peribadi guru

Rumusan:

Melalui aktiviti ini, guru mendapat pendedahan dan makluman serta penjelasan lebih khusus berkaitan pengurusan buku rekod mengajar.

1. Guru haruslah membuat persediaan awal iaitu menyiapkan buku
rekod sebelum memasuki kelas untuk mengajar.

2. Semua guru di sekolah dikehendaki untuk menghantar buku 
rekod mengajar setiap Hari Jumaat untuk pemeriksaan selepas 
tamat waktu persekolahan.

7.
Organisasi sekolah
Objektif:

1. Memahami maksud sebuah organisasi dan pengurusannya.
2. Mengenali SMK Datuk Bendahara dari segi latar belakang,
sejarah, infrastruktur dan juga pencapaian sekolah setelah 
beroperasi selama 50 tahun. 

Aktiviti:
Guru baharu mencari maklumat  tentang latar belakang, sejarah, audit akademik dan pencapaian sekolah.

2. Pengetua, Tuan Haji Rosti bin. Mistam memberikan penjelasan
kepada guru-guru baru tentang prestasi pencapaian akademik
sekolah, budaya pembelajaran sekolah dan kes-kes yang menjadi tumpuan dan cabaran kepada guru-guru baru. Contohnya, gejala ponteng sekolah yang menular di SMK Datuk Bendahara.

3. Pengetua menjelaskan serba sedikit berkenaan tenaga dalam
sesebuah organisasi.

4. Sesi yang pendek bersama pengetua digunakan sepenuhnya
dengan pengisian pelbagai maklumat tentang kepentingan
organisasi di SMK Datuk Bendahara. Selain itu, pengetua
menyuruh guru-guru baru untuk meninjau kawasan sekolah
bertujuan untuk mengetahui tentang lokasi-lokasi kelas dan
bilik-bilik tertentu yang terdapat di dalam sekolah.

Rumusan:

Hasil perbincangan dan penerangan oleh Pengetua jelas menunjukkan bahawa organisasi merupakan satu kelompok manusia untuk mencapai matlamat yang sama. Oleh itu, tidak kiralah pelajar, guru dan juga pihak pentadbiran perlu mempunyai matlamat yang sama ke arah menuju sekolah cemerlang dan berkesan. Selain daripada itu, guru dapat mengetahui struktur organisasi pentadbiran sekolah dan dengan siapa harus dirujuk jika terdapat masalah.

8.
Pengurusan dan pengendalian aktiviti kokurikulum
Objektif:
1  Mengetahui hal-hal berkaitan dengan aktiviti kokurikulum
    dan pelaksanaannya.
2  Mendapat pendedahan maklumat tentang tugas-tugas guru
penasihat bagi sesebuah persatuan/kelab

Aktiviti:
1  Taklimat dijalankan oleh GPK Kokurikulum, En. Karim
 berhubung dengan aspek-aspek yang terkandung dalam
 bidang kokurikulum.
2  Penerangan tentang hal berhubung dengan penglibatan
   pelajar
3  Penerangan tentang peranan guru penasihat dalam
persatuan/kelab/permainan.
Guru juga ditanya tentang kecenderungannya didalam sukan dan permainan.
Rumusan:
Melalui aktiviti ini, guru dapat mengetahui hal-hal berkaitan dengan aktiviti kokurikulum dan juga tugas-tugas guru.
9.
Pengurusan ujian dan peperiksaan
Objektif:
1  Mengetahui hal berkaitan dengan Unit Penilaian dan
     Peperiksaan
2  Mengetahui aspek yang perlu dilalui sebelum sesebuah
     peperiksaan berlangsung

Aktiviti:
1  Penerangan mengenai Unit Penilaian dan Peperiksaan
2  Penerangan mengenai Peperiksaan Dalaman, Peperiksaan
Awam dan Peperiksaan Penilaian

Rumusan:
Melalui aktiviti ini, guru dapat mengetahui cara pengurusan sesebuah peperiksaan berlangsung._____________________
(Tandatangan Guru)

________________
( (Tandatangan Guru Pembimbing)
Julai
1 Julai 2011-31 Julai 2011
1.
Pelaksanaan sesi mentoring.
Tarikh: 5 Julai 2010
Masa: 8 pagi-12 tgh hari
Tempat: Pusat Kegiatan Guru Padang Temu, Melaka
Bertujuan mendedahkan kami 15 orang guru baharu tentang cara membina folio dan melaksanakan kajian tindakan, kami diberi penerangan oleh pegawai bertugas dan sesi suai kenal bersama rakan seperjuangan dan guru pembimbing kami yang akan member tunjuk ajar. Guru pembimbing saya adalah Hajah Zaorah , seorang guru Bahasa Inggeris senior di SMK Datuk Bendahara.
Objektif:
1  Membimbing guru dalam aspek pengajaran dan pembelajaran
2  Membimbing guru menggunakan pendekatan refleksi untuk
    membina keyakinan diri
Aktiviti:
1  Penerangan daripada mentor
2  Soal jawab dengan mentor. Berbincang dengan mentor atas masalah yang dihadapi dalam pengajaran.
Rumusan:
Melalui aktiviti ini, guru dapat mengetahui teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran mentor dan mengaplikasikannya. Di samping itu, mentor juga memberi motivasi untuk guru lebih berkeyakinan apabila memasuki kelas.
2.
Pendaftaran dan pertukaran murid
Objektif:
1  Memahami pengurusan pendaftaran dan pertukaran murid
2  Mengetahui cara-cara yang harus diikuti untuk menguruskan
    pendaftaran dan pertukaran murid
Aktiviti:
1  Penerangan oleh En Shamsuddin selaku PK HEM
2  Bersoal jawab 
Rumusan:
Melalui aktiviti ini, guru selaku penggalas tanggungjawab kepada Puan Masyitah yang cuti bersalin dapat memahami cara pengurusan pendaftaran dan pertukaran murid dari SMKDB atau dari sekolah lain.
Pelajar-pelajar yang ingin membuat pertukaran sekolah dikehendaki untuk mengisi borang bertukar sekolah dan sebab bertukar hendaklah dinyatakan.
3.
Disiplin murid
Objektif:
1  Mengetahui maklumat berhubung hal disiplin dan
    pengendalian sesuatu masalah


Aktiviti:
1  Penerangan dimulakan oleh En Ravi selaku Guru Disiplin SMKDB. Guru sebagai guru pengawas diberikan penerangan yang menyeluruh tentang aspek disiplin yang selalu pelajar-pelajar langgar.
2  Penerangan umum berhubung dengan hal disiplin di mana
    sebagai guru baru, perlu memahami secara mendalam
    perkara yang berkaitan dengan undang-undang, akta dan
    prosedur yang amat penting dalam arus perguruan.
3  Tatacara Tindakan Disiplin bagi Kesalahan Ponteng Sekolah
Rumusan:
Melalu aktiviti ini, guru dapat pendedahan tentang pengendalian sesuatu perkara berhubung dengan masalah disiplin.
4.
Panduan penyediaan laporan
Objektif:
1  Memahami setiap aspek perbincangan
2  Mengetahui dan mengenalpasti masalah yang dihadapi
sepanjang pelaksanaan laporan
Aktiviti:
1  Mengumpul maklumat
2  Melakukan perbincangan
3  Bersoal jawab dan berkongsi pandangan
Rumusan:
Melalui aktiviti ini, guru dapat membuat rumusan, memberi pandangan dan berkongsi masalah sesama guru untuk menyempurnakan laporan ini.

5.

Pelaksanaan Aktiviti pengakap

Tarikh: 27 Julai 2011
Masa: 3.00 ptg-4.30 ptg
Tempat: Tapak pertemuan Pengakap
Aktiviti:
1.     Saya dan cikgu ‘Atiyyah menjalankan aktiviti belalang dan belatuk kepada 80 ahli pengakap.
2.     Permainan ini menguji kemahiran mendengan dan melihat dengan tajam, siapa yang menangkap dan kena tangkap. Ia juga membuat ahli menjadi tangkas, satu kemahiran kinesthetic dan mereka bermain dengan gembira.  
3.     Pelajar terkawal, tiada kemalangan berlaku didalam kawasan permainan belalang dan belatuk.

Kesimpulan
Melalui aktiviti ini saya belajar kawalan pelajar, cara menyampaikan penerangan dengan jelas di tempat terbuka, dan dalam jumlah pelajar yang ramai.
6.
Pelaksanaan sesi mentoring
Tarikh: Selasa 27 Julai 2011
Masa: 9.00 am-11.00 am
Tempat: Bilik Tayang

Keterangan
1.     Menjadi mentee kepada Hajah Zaorah dan melihat beliau mengajar merupakan pengalaman menarik saya hari ini.

2.     Beliau mengajar kefahaman dan meringkaskan karangan kepada pelajar tingkatan 5B.
3.     Perkara dipelajari adalah kawalan kelas, pemilihan bahan yang sesuai dan menarik perhatian pelajar didalam kelas. P dan P dipantau oleh Pegawai Jabatan Pelajaran Melaka seramai 15 orang.
Kesimpulan
Pelajar terkawal dan maklumat disampaikan dengan jelas, saya aplikasi dalam P & P.
7.
Kursus Profesionalisma bersama Guru Pakar Bahasa Inggeris
Tarikh: Rabu 28 Julai 2011
Masa: 9.00 am-2.00 pm
Tempat: Bilik Mesyuarat SM Teknik

Keterangan:
1.     Menimba ilmu pengetahuan didalam Program Kecemerlangan Bersama Guru Cemerlang SM Teknik, SBPI Selandar bersama  M. Paneir. Cikgu Azman, Puan Shareena dan Puan Nora member panduan cara menjawab soalan Kertas 1 dan 2 peperiksaan Bahasa Inggeris supaya pelajar under achiever boleh lulus. SPM.
2.     Turut hadir adalah pegawai PPD Jasin yang menyuarakan keluhan berkenaan Sistem Analisa Peperiksaan Sekolah. 


Kesimpulan:
Maklumat yang didapati dimasukkan dalam P & P untuk penambahbaikan.
8.
Mesyuarat guru-guru
Tarikh: Khamis 28 Julai 2011
Masa: 3.00 pm-4.30 pm
Tempat: Bilik Mesyuarat
Aktiviti:
Mesyuarat Mengendalikan Majlis Perpisahan Pengetuan Tuan Haji Rosti bin Mistam telah diadakan untuk menghargai jasa beliau di SMK DB. Banyak maklumat diperolehi dan mengenali kawan baharu didalam majlis tersebut.
Kesimpulannya, guru lama dan baharu berkongsi maklumaat dan pengalaman untuk menjayakan program.

9.
Majlis Persaraan pengetua
Tarikh: Jumaat 29 Julai 2011
Masa: 3 ptg-6.30 ptg.
Tempat: Dewan Alamanda Jasin
Peristiwa penting yang terjadi pada hari ini adalah majlis perpisahan Tuan Pengetua iaitu Tuan haji Rosti b Mistam, diraikan dalam upacara gilang gemilang yang dihadiri oleh rakan handai dan taulan dari sekolah-sekolah menengah seluruh Jasin dan Pejabat Pelajaran Melaka. Terdapat ucapan-ucapan penting, persembahan, majlis makan petang dan penyerahan hadiah kepada pengetua.
Kesimpulannya ialah guru baharu dapat mencurahkan idea dan tenaga didalam persembahan yang dianjurkan oleh Puan Hajjah Zaorah bte Ibrahim, selaku komiti persembahan dalam majlis itu.

Ogos
1-31 Ogos 2011
1.
Organisasi PIBG
Objektif:
1  Mengetahui struktur organisasi PIBG sekolah
2  Memahami matlamat PIBG dan pengurusannya
Aktiviti:
1  Penerangan mengenai struktur pemtadbiran PIBG
2  Mengumpul maklumat mengenai aktiviti PIBG
Rumusan:
Melalui aktiviti ini, guru dapat mengetahui peranan PIBG di sekolah dan aktiviti yang dijalankan untuk merapatkan jurang antara PIBG dan sekolah.
2.
Pengenalan kepada sekolah
Objektif:
1  Pendedahan tentang persekitaran sekolah
2  Mengenalpasti budaya sekolah, kawasan sekolah dan
kemudahan-kemudahan yang tersedia di sekolah.
Aktiviti:
1  Membuat lawatan dalam sekolah.
2  Penerangan ringkas tentang budaya sekolah.
Rumusan:
Melalui aktiviti ini, guru dapat mengetahui persekitaran sekolah, kemudahan-kemudahan yang tersedia untuk kegunaan guru-guru dan pelajar semua.
3.
Pengajaran
Objektif:
1 Membimbing guru mengaplikasi teori kepada amalan sebenar
   di bilik darjah.
2 Memberi motivasi kepada guru
Aktiviti:
1  Penerangan daripada mentor
2  Bertukar-tukar pandangan antara guru dan mentor
3. Guru bertanya tentang cara untuk mengatasi masalah pelajar    
   yang kurang berminat dalam Bahasa Inggeris dan Ketidak 
   sanggupan pelajar untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris.
Rumusan:
Melalui aktiviti ini, guru dapat menggunakan teori yang dipelajari untuk diaplikasikan di bilik darjah dan bertukar-tukar pandangan dengan mentor bagaimana kesesuaian teori tersebut untuk digunakan.
4.
Pengurusan dan Tugas-tugas Jawatankuasa sekolah
Objektif:
1  Memahami polisi dan peraturan sekolah
2  Mengetahui setiap polisi dan peraturan sekolah
Aktiviti:
1  Mengumpul maklumat
2  Penerangan oleh guru disiplin iaitu En Aiman Abdul Halim
Rumusan:
Melalui aktiviti ini, guru dapat mengetahui polisi dan peraturan yang digunapakai di sekolah untuk pelajar SMKDB.

Polisi dan peraturan sekolah
Objektif:
1  Membimbing guru dari segi pergaulan yang sihat
2  Membimbing guru memupuk nilai profesionalisme keguruan
Aktiviti:
1  Penerangan daripada mentor
2  Bersoal jawab dengan mentor 
Rumusan:
Melalui aktiviti ini, guru dapat memahami cara pergaulan dengan guru-guru lain selain cuba untuk bertanya guru-guru berpengalaman jika mempunyai masalah.

Pelaksanaan sesi mentoring
Objektif:
1. Membimbing guru untuk menyediakan bahan dan latihan yang sesuai untuk murid mengikut tahap kesediaan mereka menerima maklumat.
2. Membantu guru untuk mengajar pelajar membuat karangan dengan lebih berkesan.
Aktiviti:
1. Sesi berbincang diantara mentor dan guru.
Rumusan:
Guru dapat memberi latihan yang lebih sesuai kepada pelajar dan Berjaya mengetahui cara yang sesuai untuk mengajar pelajar membuat karangan.
(Takwim Sekolah/ Jadual Organisasi PPD Jasin, JPN Melaka & KPM)

____________________                                                               _________________
(Tandatangan Guru)                                                                     (Tandatangan Fasilitator)
                                                                                                      

Bil
Kandungan Orientasi
Cadangan Pelaksanaan

1.
Pengurusan dan prosedur kewangan sekolah
Objektif:
1 Mengetahui aspek berhubung etika sebagai penjawat awam
2 Mengetahui hal-hal berhubung dengan pengurusan 
   kewangan  di sekolah.
Aktiviti:
1  Penerangan diberikan oleh En.
    mengenai peranan sebagai penjawat awam.
2  Penerangan mengenai kelebihan yang diperolehi seperti
pinjaman dan tindakan yang akan diambil sekiranya
 melebihi kadar pinjaman yang telah ditetapkan
3  Etika berpaiakan dan Kehadiran ke sekolah
Rumusan:
Melalui aktiviti ini, guru dapat mengetahui pengurusan dan prosedur kewangan sekolah dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh guru.
1.
Pengurusan kerja rumah
Objektif:
1 Mengetahui prosedur-prosedur pengurusan kerja rumah yang
   tepat
2 Memahami pengurusan kerja rumah
Aktiviti:
1  Penerangan
2  Berkongsi maklumat dan pandangan 
Rumusan:
Melalui aktiviti ini, guru dapat mengetahui pengurusan penghantaran kerja rumah pelajar untuk diperiksa dan disemak oleh GKMP.
2.
Pelaksanaan sesi mentoring

Objektif:
Membimbing guru dalam pengajaran literature Tingkatan 1,2, dan 4.
Aktiviti:
Guru bertanya kepada mentor tentang cara yang berkesan untuk megajar pelajar-palajar.
Rumusan:
Guru dapat mengetahui cara yang berkesan untuk mengajar pelajar.

Majlis Send Off Pengetua


Tarikh: Jumaat, 9 Ogos 2011
Masa: 9 pagi-11 pagi
Tempat: Tapak perhimpunan SMK DB

Komiti untuk Majlis Send Off Pengetua Tuan haji Rosti bin Mistam.
Pada majlis yang berlangsung di dataran perhimpunan ini, telah diadakan majlis persaraan pengetua, dan saya bersama-sama Cikgu Linda ditugaskan menjadi pengacara majlis, untuk mengendalikan perjalanan majlis.

Majlis berjalan dengan sempurna dengan dihadiri oleh Timbalan Pengarah Pelajaran Melaka, ketua-ketua sektor dan jemputan yang lain. 
                                                                                                 
_______________
(Tandatangan Guru)
_________________
(Tandatangan Guru Pembimbing)1 comment :

  1. hi,im struggling with this report right now...thanx a lot.your report is really helpful.

    ReplyDelete