Pages

Introduction

Hello and Good Day Everybody !
I am a new teacher in the school named Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bendahara. This school is situated in Jasin, Melaka.
I am accepted to be one of the Guru Sandaran Terlatih (GST) here. There are 10 of us, my batch joined the schools in 27th June 2011.
In this blog, I share with you my experience and great things that are happening to me in the school.
There are also notes and things for good English class usages, so feel free to browse them whenever there are gaps between classes.
My mentor here is Hajjah Zaorah and she has been guiding me to be a better English teacher.
Thank you !
.
In this blog, I have uploaded
Literature lesson plans for form 4 and 5
working papers, reports after programmes, yearly uniform body reports, weekly reports, sponsorship letters, sample of memos and thank you notes, short stories and others.Happy teaching, teachers !
Here is a good link to English Materials:

http://www.ppdjasin.edu.my/unitakademik/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54

Pengikutku, Sila jadi pengikut untuk blogs saya !

Monday, December 20, 2010

Laporan Renjer Puteri


CARTA ORGANISASI
PASUKAN RANJER PUTERI
        MRSM TUN GHAFAR BABA 2008/09

SENARAI TUGAS

1.  GURU PEMBIMBING
Ø  Memantau dan memastikan kehadiran ahli pada setiap sessi pertemuan
Ø  Menyemak senarai ahli yang tidak hadir dan mendapatkan surat pengecualian latihan sekiranya terlibat dalam sebarang aktiviti lain maktab
Ø  Membimbing ahli dalam aktiviti kepanduan
Ø  Menyediakan kertas kerja bagi sebarang lawatan perkhemahan
Ø  Memastikan setiap ahli  lulus sebagai syarat graduasi
2.  KETUA UNIT
Ø  Melaporkan setiap aktiviti ahli yang telah berlaku dan aktiviti yang bakal dijalankan
Ø  Menjadi ketua istiadat kepanduan setiap kali istiadat ladam kuda berlangsung
Ø  Memastikan setiap aktiviti yang dijalankan berjalan lancar
Ø  Menghubungkan guru pembimbing dengan ahli (maklumat dan pesanan tambahan di luar waktu perjumpaan)
3.  PEN KETUA UNIT
Ø  Membantu presiden menjalankan tugas dengan jayanya.
4.  SETIAUSAHA
Ø  Menyediakan laporan dan minit mesyuarat pada setiap kali pertemuan
Ø  Mengambil kedatangan ahli setiap kali istiadat ladam kuda diadakan
5.  BENDAHARI
Ø  Menyelenggara kewangan pasukan lebih-lebih lagi sekiranya perkhemahan akan dijalankan
Ø  Mengutip sewa baju uniform Ranjer Puteri dari setiap ahli yang menyewa
Ø  Merancang aktiviti untuk menambah dana
Ø  Mengutip wang yuran setiap minggu daripada ahli
6.  AJK KHIDMAT MASYARAKAT
Ø  Memilih tarikh dan merancang aktiviti khidmat masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 semester
7.  AJK PERALATAN
Ø  Menyediakan peralatan yang dipohon oleh guru pembimbing dan ketua pasukan dalam setiap kali perjumpaan
Ø  Menyenaraikan peralatan yang akan dibawa setiap kali perkhemahan dijalankan
8.  AJK BULETIN
Ø  Mendapatkan informasi terkini dari Laman Web Rasmi Pandu Puteri Malaysia dan memaparkannya di papan kenyataan Pasukan Ranjer Puteri
Ø  Membantu Setiausaha menyediakan Carta Organisasi
Ø  Mengedarkan risalah yang disediakan oleh guru pembimbing kepada ahli setiap kali perjumpaan diadakan
9.  KETUA PATROL
Ø  Memastikan kedatangan setiap ahli dalam patrol dan menyampaikan kepada setiausaha semasa istiadat ladam kuda
Ø  Menjadi perantara antara ketua unit dengan ahli yang lain

RANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN
BIL
RANCANGAN STRATEGIK
TINDAKAN
1
Perjumpaan Pasukan Ranjer Puteri diadakan pada setiap minggu yang dijadualkan dan memenuhi syarat minima jam kredit badan beruniform yang ditetapkan oleh Unit Ko-Kurikulum MRSM Tun Ghafar Baba.
Guru Pembimbing
Ketua Unit
2
Istiadat Ladam Kuda diadakan setiap kali perjumpaan samada di awal mahupun diakhir perjumpaan.
Guru Pembimbing
Ketua Unit
3
Memastikan kehadiran ahli Ranjer Puteri adalah melebihi 80% sebagai memenuhi syarat sah graduasi MRSM Tun Ghafar Baba.
Guru Pembimbing
Setiausaha
4
Memastikan setiap ahli akan didaftarkan dan sah keahliannya sebelum tamat kursus badan beruniform.
(semasa Perkhemahan Ranjer Puteri Se-Malaysia)
Guru Pembimbing
5
Menjalankan sekurang-kurangnya sekali dalam semester aktiviti khidmat masyarakat samada di dalam kawasan maktab mahupun di luar kawasan maktab.
Guru Pembimbing
AJK Khidmat Masyarakat
6
Memastikan buletin Ranjer Puteri dikeluarkan sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester.
Guru Pembimbing
AJK Buletin
7
Menyertai Perkhemahan Ranjer/Pandu Puteri Se-Malaysia yang dianjurkan oleh BPLM.
Guru Pembimbing
8
Memastikan pelajar dapat melaksanakan aktiviti kepanduan yang lengkap sebagai pengalaman bersosialisasi.
Guru PembimbingSKEMA KERJA KOKURIKULUM

PERJUMPAAN
AKTIVITI
TINDAKAN
1
-        Pendaftaran ahli Pasukan Ranjer Puteri
Guru Pembimbing
2
-        Taklimat tentang Ranjer Puteri
-        Perlantikan AJK Tertinggi Pasukan Ranjer Puteri
-        Pengenalan kepada Ranjer Puteri
-        Pembentukan Ladam Kuda dan mengambil kedatangan
Guru Pembimbing
Ketua Unit
Ahli
3
-        Kuliah Asas-asas Kepanduan
a.      Persetiaan dan Undang-undang
b.      Cogan Kata dan Lambang
c.      Isyarat dan Hormat Ranjer Puteri
d.      Berjabat Tangan
e.      Isyarat Wisel dan Tangan
Guru Pembimbing
AJK Peralatan
(Penggunaan Makmal Komputer)
4
-        Lagu-lagu Ranjer Puteri
Guru Pembimbing
AJK Peralatan
5
-        Kuliah Sejarah, Perkembangan
a.      Struktur Organisasi Pandu Puteri Malaysia
b.      Riwayat Hidup Pengasas PPPM
c.      WAGGS dan Asia Pasifik, Kebangsaan dan Negeri
Guru Pembimbing
AJK Peralatan
(Kerja Kursus)
6
-        Khidmat Masyarakat
AJK Khidmat Masyarakat
7
-        Asas Kawad Kaki dan Istiadat
-        Maksud lambang dalam bendera
-        Cara mengikat bendera
Guru Pembimbing
8
-        Cara melakukan simpulan dan ikatan
-        Kegunaan dan aplikasinya
Guru Pembimbing
AJK Peralatan
9
-        Dasar-dasar pertubuhan dan undang-undang perkhemahan
-        Program dan perancangan perkhemahan
-        Persediaan dan keperluan perkhemahan
Guru Pembimbing
Ketua Unit
10
-        Penghasilan buku skrap
AhliTARIKH MESYUARAT DAN LAPORAN MINIT MESYUARAT

MINIT MESYUARAT
PASUKAN RANJER PUTERI 01/2008
MRSM TUN GHAFAR BABA

AGENDA                                                                     TARIKH, MASA & TEMPAT
1.0       Ucapan Penasihat                                        TARIKH     : 22 JUN 2008
2.0       Perlantikan AJK                                                       MASA        : 3.15 PM –  4.30 PM
3.0       Ucapan Ketua Unit                                          TEMPAT            : Dewan Selera Puteri

KEHADIRAN
1.      Puan Siti Rozila Zainuddin
2.      Puan Salwa Dalib
3.      Puan Normah Mohamad
4.      Cik Nor Azlina Mohd Ariff
5.      Ahli Pasukan Ranjer Puteri

Bil.
Perkara
Tindakan /
Makluman
1.0
Ucapan Pengerusi
Mesyuarat dimulakan pada pukul 3.15 petang.  Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Surah Al- Fatihah.

Makluman
2.0

2.12.2


2.3


2.4
Penasihat

Kehadiran adalah perkara yang amat dititikberatkan pada setiap minggu dan akan dikenakan surat amaran pertama, kedua dan ketiga bagi ahli yang tidak menghadirkan diri tanpa sebab.

Setiap pelajar wajib membayar yuran sebanyak RM2 setiap bulan untuk dimasukkan dalam tabung kewangan.

Penekanan disiplin pada setiap kali perjumpaan, iaitu kehadiran tepat jam 3.15 petang setiap hari Khamis.

Ahli hendaklah memberikan kerjasama dan sokongan padu kepada AJK Tertinggi yang akan dipilih.  Tanpa sokongan dan kerjasama, keseronokkan beraktiviti tidak akan dirasai.


MaklumanBendahari


Makluman


Makluman
3.0

3.1
Perlantikan AJK Pasukan Ranjer Puteri

Cadangan perlantikan AJK baru dalam kalangan pelajar Tingkatan 4 2008/2009.Ahli
4.0

4.1

4.2
Ucapan Ketua Unit

Ucapan terima kasih atas kepercayaan ahli

Memohon sokongan dan kerjasama daripada semua ahli terhadap AJK Tertinggi yang telah dipilih


Makluman

Makluman

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4.30 pm.Disediakan oleh,                                                                       Disahkan oleh,                                                                                                (Puan Siti Rozila Zainuddin)
Setiausaha                                                                               Guru Pembimbing
Pasukan Ranjer Puteri                                                              Pasukan Ranjer Puteri
MRSM Tun Ghafar Baba                                                          MRSM Tun Ghafar Baba
 

LAPORAN AKTIVITI

TARIKH / TEMPAT
AKTIVITI
TINDAKAN
APR
-        Pendaftaran ahli Pasukan Ranjer Puteri
Guru Pembimbing
MEI
-        Taklimat tentang Ranjer Puteri
-        Perlantikan AJK Tertinggi Pasukan Ranjer Puteri
-        Pengenalan kepada Ranjer Puteri
-        Pembentukan Ladam Kuda dan mengambil kedatangan
Guru Pembimbing
Ketua Unit
Ahli
MEI
-        Kuliah Asas-asas Kepanduan
a.      Persetiaan dan Undang-undang
b.      Cogan Kata dan Lambang
c.      Isyarat dan Hormat Ranjer Puteri
d.      Berjabat Tangan
e.      Isyarat Wisel dan Tangan
Guru Pembimbing
AJK Peralatan
(Penggunaan Makmal Komputer)
JUN
-        Lagu-lagu Ranjer Puteri
Guru Pembimbing
AJK Peralatan
JUN
-        Kuliah Sejarah, Perkembangan
a.      Struktur Organisasi Pandu Puteri Malaysia
b.      Riwayat Hidup Pengasas PPPM
c.      WAGGS dan Asia Pasifik, Kebangsaan dan Negeri
Guru Pembimbing
AJK Peralatan
(Kerja Kursus)
JUN
-        Dasar-dasar pertubuhan dan undang-undang perkhemahan
-        Program dan perancangan perkhemahan
-        Persediaan dan keperluan perkhemahan
Guru Pembimbing
Ketua Unit
JULAI
-        Persiapan Perkhemahan
Ketua Unit
AJK Peralatan
JULAI
-        Khidmat Masyarakat
AJK Khidmat Masyarakat
JULAI
-        Asas Kawad Kaki dan Istiadat
-        Maksud lambang dalam bendera
-        Cara mengikat bendera
Guru Pembimbing
JAN
-        Cara melakukan simpulan dan ikatan
-        Kegunaan dan aplikasinya
Guru Pembimbing
AJK Peralatan
FEB
-        Penghasilan buku skrap
Ahli

  • Gambar tiada dalam rekod simpanan.


KEJAYAAN & SIJIL / ANUGERAH / SURAT PENGHARGAAN

 


  1. Tiada pertandingan yang melibatkan Persatuan Ranjer Puteri telah dijalankan.  Semua aktiviti telah dijalankan di peringkat dalaman sahaja.  Melainkan pertandingan sewaktu perkhemahan berlangsung.
  2. Maka tidak terdapat sijil, anugerah mahupun surat penghargaan yang diperolehi.
  3. Pasukan Ranjer Puteri 2008/2009 telah Berjaya memperoleh tempat ke-6 dalam Perkhemahan Pandu/Ranjer PUteri MRSM Se-Malaysia yang berlangsung di MRSM Taiping, Perak.


KURSUS / SEMINAR / BENGKEL / MESYUARAT DAN SALINAN SURAT


  1. Ahli Persatuan Ranjer Puteri tidak terlibat dalam sebarang kursus / Seminar / Bengkel
  2. Guru Pembimbing telah menghadiri beberapa kursus, butiran kursus disertakan dalam Lampiran.


MASALAH DIHADAPI DAN CARA PENYELESAIAN


BIL

MASALAH-MASALAH
KAEDAH PENYELESAIAN
1
Aktiviti berpasukan sukar dijalankan kerana perjumpaan yang tidak dapat ditetapkan masanya.
Sentiasa menjalankan aktiviti pada setiap kali perjumpaan
2
Pelajar kurang pendedahan tentang aktiviti perkhemahan.
Mengadakan sebanyak mungkin pendedahan tentang perkhemahan.


No comments :

Post a Comment